TOKYO CAMİİ ENSTİTÜSÜ HAKKINDA

Tarih ve Enstitü Felsefesi
Tokyo Camii Enstitüsü, Türkiye ve İslam kültürü hakkında çalışmalar yapmak ve bu çalışmalardan elde edilen çıktıları ulusal ve uluslararası arenaya duyurmak için kurulmuş bir araştırma merkezidir. Bu araştırma merkezinin kuruluş amaçlarından bir tanesi de Tokyo Camii’nin ilk hali olan ve 1938 yılında ibadete açılan Tokyo Camii’nin yanında yer alan “Mekteb-i İslamiyye”nin matbaası olarak kullanılan ve Japonya’daki ilk Kur’an-ı Kerim’in ve İslami eğitim alanında kullanılan ders kitaplarının basımının gerçekleştiği “Matbaa-i İslamiyye (1930-1938)”nin varlığını sürdürmek ve gelecek nesillere aktarmaktır.

Faaliyetler
Araştırma merkezinin temelleri 2019 yılında kurulan “Kitapçı” ile atılmıştır. Enstitünün ilk etkin çalışması ise 2021 yılında başlayan ve hala devam etmekte olan gönüllü araştırmacı ve öğrencilerin çabaları ile düzenlenen Klasik İslam Eserleri Okuması ile olmuştur. Asıl faaliyetler 2022 yılında başlayıp halen devam etmektedir.

(1) Eğitim Faaliyetleri
・Dil Dersleri (Arapça)
・Klasik Eserler Okuması (Klasik Arapça, Osmanlı Türkçesi)
・Konferanslar (her ay alanında uzman bir eğitmen davet edilerek gerçekleştirilmektedir)
・Çeşiti İslam Klasik eserlerinin ve araştırma yazılarının çevirisi

(2) Araştırma ve Çalışmalar
・Çeşitli materyallerinin, koleksiyonların ve araştırmaların toplanması ve korunması (Eski matbaaya ait baskı makinesinin korunması)
・Öğrencilere bitirme tezi, yüksek lisans ve doktora tezi konusunda destek (Tokyo Camii aracılığıyla Japon Mühtediler ile röportaj, sosyolojik araştırmalar gibi konularda öğrencilere destek sağlanmaktadır.)

(3) Araştırma Destekleri
・Konferans salonu ve çalışma odasının kiralanması dahil sempozyum düzenleme konusunda destek olma
・Denizaşırı ülkelerdeki eğitim enstitüleri ve merkezleri ile işbirliği ve değişim programı ( yurt dışı eğititmleri dahil)

Broşüleri indirmek için (PDF)  Japanese  English