Temmuz Ayının Özel Konferansı için, yukarıda bahsi geçen tema üzerine konuşmak üzere, Sünni İslam Hukuku üzerine araştırma yapmakta olan Tokyo Üniversitesi Beşeri Bilimler ve Sosyoloji Enstitüsü’nde doçent olarak görev yapan Yohei MATSUYAMA’yı davet ettik.

…Şu anda, dünyadaki tüm Müslümanların yaklaşık beşte biri ila dörtte biri, Müslüman ya da Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerde değil, Avrupa ve Amerika da dahil olmak üzere gayrimüslim ülkelerde azınlık olarak yaşamaktadır. “Müslümanlarla birlikte yaşama” meselesinin bir yönü, Müslümanların bu gayrimüslim ülkelerdeki İslam’ın doğasını, başka bir deyişle, azınlık olarak yaşayan Müslümanların İslami norm ve değerleri ev sahibi toplumun norm ve değerleriyle nasıl uzlaştırabileceği konusunu ilgilendirir.

…”Azınlıklara göre düzenlenmiş fetva” ifadesini duyduğunuzda, birçok kişi “klasik argümanların göz ardı edildiği ve azınlıkların hukukunda keyfi yorumlar yapıldığı” izlenimine kapılabilir. Ancak, birçok fıkıhçının fetvalarına ve çalışmalarına baktığınızda, bu imajın yanlış olduğunu göreceksiniz. Aksine, onların argümanları, klasik hukukun argümanlarını titizlikle uygulayarak inşa edilmiştir. Klasik yorumlara karşı savaşmak yerine, uzun bir tarihe sahip klasik argümanlarda gerekçe ararlar ve çağdaş Müslüman azınlıkların ihtiyaçlarını karşılayan yeni yorumlar sunmaya çalışırlar.
(“İslam Teolojisi” Yohei MATSUYAMA)

Katılımınızı dört gözle bekliyoruz.

“Müslüman Azınlıkların İslam Hukuku”
Tarih: 27 Temmuz (Cumartesi) 13:00〜14:30
Yer: Ek B1F, Ertuğrul Salonu
Konuşmacı: Doçent Dr. Yohei MATSUYAMA (Tokyo Üniversitesi, Beşeri Bilimler ve Sosyoloji Enstitüsü ve Edebiyat Fakültesi)
Dil: Japonca